Blog

Meebewegen zorgt voor de beste talenten op de juiste plek

Blog Total talent management Talentsourcer

Het aantrekken, aannemen, ontwikkelen en behouden van talent is een belangrijk doel binnen elke organisatie. Dat proces, total talent management, is echter geen one size fits all, maar maatwerk. Wat heeft het bedrijf, of een afdeling precies nodig en welk talent past daarbij? Maar ook: hoe zorg je dat de beste mensen op de juiste plek komen in een tijd dat de arbeidsmarkt sterk verandert? Flexibel werken is immers steeds meer de norm en mensen op de arbeidsmarkt hebben meer opties dan ooit. Talenten aan je weten te binden is daarom misschien wel belangrijker dan ooit.

Total talent management is de totaaloplossing voor de instroom van tijdelijke en vaste krachten. Er wordt als het ware van binnen naar buiten gewerkt: welke populatie is er nu nodig, maar ook, of vooral, welke morgen? En welke populatie is nodig om de vaak gewijzigde koers te realiseren op de middellange- en lange termijn? Dat betekent meten, wie zijn er ‘in huis’ en vervolgens bepalen welke talenten nodig zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Waarbij gekeken wordt naar hoe het beste resultaat uit talenten kan worden gehaald en niet per se naar de contractvorm. Vast of flex is van minder belang. Talenten kunnen tijdelijke arbeidskrachten zijn, freelancers, maar ook werknemers met een vast contract die doorstromen binnen het bedrijf. Total talent management is meer dan het juiste poppetje op de juiste plek zetten. Het zorgt onder meer voor betrokkenheid van vaste en flexwerkers bij de organisatie en geeft inzicht in het talent en hun potentieel en kwaliteiten binnen een organisatie.

Een andere manier van personeelswerving is agile workforce management, waarbij het plannen van de arbeidscapaciteit op basis van scenario’s uit verschillende disciplines binnen de organisatie, sales, productie, finance, innovatie, techniek, wordt gedacht. Wat doet de markt, wie zijn de concurrenten en hoe bewegen zij zich in de markt en wat creëert dat aan dynamiek voor de eigen organisatieontwikkeling? Dit zogeheten van buiten naar binnen werken geeft een wendbare kijk op niet alleen de eigen organisatie, maar ook de wereld rondom die organisatie.

Om talent aan te trekken moet je als organisatie bedenken of je van binnen naar buiten werkt, of juist andersom. De vraag die je als organisatie moet stellen is: waar sta ik? Denk je vanuit platte capaciteit, of is wendbaarheid een voorwaarde voor continuïteit? Total talent management is eigenlijk de basis, het fundament. Daar begint het allemaal mee. Talentsourcer heeft de totaaloplossing voor die basis, dus voor de instroom van tijdelijke en vaste arbeidskrachten. Wij kijken niet alleen actief mee naar welke talenten er nodig zijn, maar ook hoe je die het beste aan je kunt binden. We weten allemaal dat talent de toekomst is. En als je het beste uit je talenten haalt, haal je ook het beste uit je organisatie.

Vorig artikel
Interview IGOM: de coronacrisis is geen sprint maar een marathon
Menu