GEA: Optimalisatie proces externe inhuur en leveranciersmanagement

Als internationale technologiegroep richt GEA zich op de ontwikkeling en productie van procestechnologie en componenten voor geavanceerde en efficiënte productiemethoden in verschillende eindmarkten. GEA is een van de grootste leveranciers van systemen en componenten voor de voedselverwerkende industrie en een breed scala aan andere verwerkende industrieën.

Kerntaken Talentsourcer MSP

  1. Standaardiseren inhuurproces over alle GEA-locaties in Nederland heen
  2. Optimaliseren leveranciersbasis externe inhuur
  3. Reduceren kosten externe inhuur
  4. Verschaffen inzicht en transparantie in externe inhuur
  5. Zorgdragen voor compliance en risicomanagement externe inhuur
Menu