IGOM: Delen van kennis, groei van mensen

IGOM bundelt de kracht, kennis en capaciteit van maar liefst 34 aangesloten (semi-) overheidsorganisaties met ruim 300 managers en 6000 medewerkers. Het doel is om te zorgen voor optimale employability van de medewerkers (in, door- en uitstroom) en het efficiënt regelen van externe inhuur teneinde samen alles uit mensen en organisaties te halen binnen de Zuid- en Midden Limburgse (semi-)overheid.

Kerntaken Talentsourcer MSP/Inhuurdesk en Mobiliteitscentrum

  1. Begeleiden van in, door- en uitstroom
  2. Samenwerking op bestuurlijk, management- en medewerkersniveau rondom HR vraagstukken
  3. Verzorgen van training- en opleidingen middels de IGOM Academie
  4. Eenduidige werkwijze voor externe inhuur in lijn met de aanbestedingswetgeving
  5. Optimaliseren van de gezamenlijk externe inhuur
  6. Volledige contract- en administratie afhandeling
Menu