NTS Group: Optimalisatie internationale recruitment afdeling

NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto-)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers (OEM’s). Als eerstelijns systeemleverancier richten we ons op bedrijven in markten met een hoge  productvariëteit, lage volumes en hoge complexiteit – bijvoorbeeld semiconductor, life sciences en digital printing – waar precisie en wendbaarheid van het allergrootste belang is. NTS blinkt daarin uit en ondersteunt de klant met raad en daad in het realiseren van zijn doelstellingen over de gehele lifecycle van diens machine.

Kerntaken Talentsourcer RPO

  1. Standaardiseren recruitmentproces
  2. Reduceren externe inhuur
  3. Reduceren W&S bureaus
  4. Reduceren cost per hire
  5. Verlagen Time to Fill
Menu