Veilig Thuis Haaglanden: Projectmatige werving Maatschappelijk Werkers

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zoek je hulp voor je eigen situatie? Of maak je je zorgen over iemand anders? Een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen biedt advies en ondersteuning aan iedereen die belt. Zij beantwoorden alle vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling, denken mee over de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, wat je zelf kunt doen, hoe je een kind benadert of in gesprek kan gaan met ouders. Samen met jou zoeken we naar oplossingen die helpen om de situatie weer veilig te maken.

Kerntaken Talentsourcer RPO

  1. Werven van schaarse profielen
  2. In kaart brengen arbeidsmarktpotentieel
  3. Opbouwen wervingspool
Menu