Blog

Talentsourcer & Design Thinking

We zijn bij Talentsourcer altijd op zoek naar mogelijkheden om onze organisatie en onze medewerkers te ontwikkelen. Als we dan kijken naar recruitment marketing, is creativiteit een belangrijker factor. Hoe zorgen we er nou voor dat Talentsourcer creatief blijft, en onze medewerkers ook?

Design thinking gaat verder dan ontwerpen

Hoe stimuleer je nu creativiteit? We gingen op zoek naar methodes om creatieve processen te stimuleren en te leiden. Al snel kwamen we op de ‘Design Thinking-methode’. Bij design thinking denk je misschien al snel aan het ontwerpen van visuele uitingen, maar de methode gaat verder dan dat. Design Thinking is in de basis een methodologie om problemen op te lossen. Het belangrijkste aspect aan design thinking is dat de mens centraal staat. Problemen worden vanuit menselijke behoeften gedefinieerd. Vanuit brainstormsessies worden oplossingsrichtingen bepaald. Daarna wordt een voorbeeld gemaakt met de design thinking methode en test je de oplossing bij de klant.

Een training in Design Thinking

Een van onze medewerkers heeft een eerste training gehad in Design Thinking. Een zeer inspirerende, maar vooral leerzame dag. Een dag die tot veel inzichten heeft geleid. Om te beginnen: Bij design thinking staan vijf principes centraal:

  1. De mens staat centraal. Alles draait om empathie en nieuwsgierigheid. Wat is nu het echte probleem? Voor wie bestaat dat probleem nu echt en voor wie gaat de uiteindelijke oplossing echt zijn? Wie moet je gaan helpen?
  2. Veel ideeën. Het is belangrijk open te staan voor alle mogelijkheden. Mogelijkheden inventariseren is veel belangrijker dan in oplossingen denken. 
  3. Optimisme. Geloof dat je mogelijkheden ook echt kunnen. Wanneer je er niet in gelooft, gaat het nooit lukken.
  4. Samen. Wanneer je samen in mogelijkheden gaat denken en uiteindelijk tot een oplossing komt, krijg je in alle gevallen een creatievere en betere oplossing. Je bekijkt het probleem namelijk vanuit meerdere invalshoeken. 
  5. Experimenteel. Je idee is nooit af. De markt verandert continu en daarmee ook de eindgebruiker. Accepteer dat. Ideeën moeten verder ontwikkeld worden.

Om Design Thinking succesvol toe te kunnen passen, is creativiteit een must. Maar hoe stimuleer je nu creativiteit. Daar komt creative thinking om de hoek kijken. Daarover later meer. 

Om dit artikel met een quote tot nadenken af te sluiten:

“Als ik 60 minuten had om een probleem op te lossen, zou ik 55 minuten besteden aan het concretiseren van het probleem en vijf minuten aan het bedenken van een oplossing” – Albert Einstein. 

Vorig artikel
Talentsourcer wederom FD Gazelle!
Volgend artikel
Stap 6. in zes stappen naar optimale recruitment marketing
Menu